Един урок – един малък свят. Какво ще намерите в Букварчето?

Всички 17 урока от Букварчето са подредени по идентичен начин с еднакви упражнения, като се сменят единствено новите букви, героите и дванадесетте думи. Думите умишлено са повече. Новата технология за усвояване уменията за четене и писане изисква детското внимание често и мотивирано да се връща към образеца на думата с цел да я разпознае и възпроизведе. Избягват се преднамереното наизустяване, немотивираното многократно преписване без отнасяне към смисъла на думата. Насърчават се любознателността, самостоятелността, интелектуалното развитие и усъвършенстването на фината моторика.

Всеки урок започва с припомняне на усвоените до момента букви. Героите на урока представят новите букви с тяхното име в азбуката и звука, с който се произнасят. Докато детето изписва новите букви, е желателно да повтаря техния звук. Новите букви са включени в 12 думи и 3 имена, които не съдържат непознати букви. Това са думите, с които детето ще играе в останалите упражнения от урока.

 Играта със стикерите в упражнение 2 мотивира по естествен начин преписването на думата под полето за картинката. Децата с удоволствие търсят съответстващия стикер в речника и старателно създават своята галерия с картинки. Упражнението може да се използва за игри с най-разнообразен характер.

Упражнение 3 предлага на децата да разделят тройките свързани думи, като се ориентират по съответните картинки. То тренира прецизността, наблюдателността и зрителната памет, ключови за развитието на уменията за писане.

Упражнение 4 дава възможност за трениране на връзката главна -малка буква. Едновременно с това, може да се ползва като упражнение за аудиране. При затруднения, посъветвайте детето да прочете думата на глас, да я открие написана с малки букви на началната страница на урока и да я препише внимателно оттам. Тази тактика разширява обема на зрителната памет и подпомага периферното запомняне на значението на думата.

Упражнение 5 затвърдява усвоените до момента думи и дава неограничени възможности за различни игри, описани в Книгата за родителя и учителя.

Упражнение 6 е предизвикателство за наблюдателността и прецизността.

Упражненията могат да бъдат реализирани в класната стая по време на работа в група, като се ползват предложените нагледни материали за учителя и родителя.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар