Entries by hxstp_cheta

Един урок – един малък свят. Какво ще намерите в Букварчето?

Всички 17 урока от Букварчето са подредени по идентичен начин с еднакви упражнения, като се сменят единствено новите букви, героите и дванадесетте думи. Думите умишлено са повече. Новата технология за усвояване уменията за четене и писане изисква детското внимание често и мотивирано да се връща към образеца на думата с цел да я разпознае и […]