Разговорничето – функционална грамотност от първата крачка

Разговорничето на комплекта English ABC Play and Learn е естествено продължение на всеки урок в Букварчето. То е съсредоточено изцяло върху общуването на новия език, но вече с включени всички четири речеви дейности в органично единство и със специален акцент върху ролята на четенето и писането в ежедневното общуване.


Езиковият материал и предложените идеи за комуникативни игри и ситуации, с които Разговорничето допълва всеки отделен урок, са разнообразни, с постепенно натрупване и усложняване. Те създават непосредствена възможност и адекватна мотивация новите думи да бъдат включени в смислени фрази и кратки елементарни диалози в рамките на сюжетно-ролеви игри.


Структурата на уроците в Разговорничето е логична и разбираема за децата и осмисля присъствието на героите в Букварчето. Задачите са относително самостоятелни и предоставят на децата и преподавателите свободата да комбинират, избират и създават нови варианти, подходящи за различните деца, групи и условия. Това осигурява необходимата периодична смяна на дейностите успоредно с неусетно за децата разширяване на обема и усъвършенстване на качеството на тяхното внимание.


Предложените аудиозаписи и настолни игри са съчетани с думите и изразите от всеки урок и оказват ценна помощ и съдействие в творческото взаимодействие на децата и възрастните. Особено полезни са в случаите на индивидуално обучение, когато отсъствието на партньор ограничава силно естественото общуване на новия език и в случаите, когато родителите не владеят английски език, но участват в игрите заедно с децата.


Букварчето и Разговорничето са специално създаден за българчета мост към всички разнообразни системи за изучаване на английски език, популярни в България. След старателното и пълното оползотворяване на помагалото по предоставените в Книгата за учителя и родителя съвети, идеи и изисквания, детето притежава достатъчно стабилна основа и е напълно готово да продължи обучението по английски език в училище успешно и спокойно, с интерес, желание и радост.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар